Postanite najbolja verzija sebe

Ciljevi psihološkog savetovanja i psihoterapije su otkrivanje uzroka problema, zajednički rad na njegovom otklanjanju, sticanje sposobnosti da se u sličnim i drugim situacijama izborite, suočite sa životnim poteškoćama, da bolje razumete druge, ostvarite bolju komunikaciju i bolji kvalitet života.

Postanite najbolja verzija sebe

Ciljevi psihološkog savetovanja i psihoterapije su otkrivanje uzroka problema, zajednički rad na njegovom otklanjanju, sticanje sposobnosti da se u sličnim i drugim situacijama izborite, suočite sa životnim poteškoćama, da bolje razumete druge, ostvarite bolju komunikaciju i bolji kvalitet života.

Pokrenite svoju unutrašnju moć, ostvarite svoje potencijale i živite ispunjen život praćen osećanjem zadovoljstva!

Pokrenite svoju unutrašnju moć, ostvarite svoje potencijale i živite ispunjen život praćen osećanjem zadovoljstva!

Tu sam da Vam pomognem i zajedničkim radom dođemo do cilja.

Tu sam da Vam pomognem i zajedničkim radom dođemo do cilja.

Mogu Vam pomoći

Mogu vam pomoći


Kroz individualni rad pomoći ću vam da steknete dublji uvid u vlastite teškoće,  razrešite određeni problem, rešite konkretnu situaciju, doživite promenu na najbezbolniji način, uz podršku i razumevanje. Pored individualnog rada postoji mogućnost partnerske (bračne) terapije,  grupne terapije  kao i rad sa sportistima na psihološkoj pripremi za postizanje boljih rezultata i uspeha.

Možete se obratiti i za suportivnu terapiju kod različitih vrsta neuroza i psihoza.

Psihoterapija se uglavnom vezuje za ljude koji imaju mentalne poremećaje. Međutim, to nije tako, jer danas se ljudi suočavaju sa mnogobrojnim teškoćama koje im otežavaju noramalan život. Psihoterapija pomaže u otklanjanju mnogih teškoća u životu. Takođe, psihoterapija je namenjena i onim osobama koje žele da rade na svom ličnom rastu i razvoju i postanu najbolja verzija sebe.


Kroz individualni rad pomoći ću Vam da steknete dublji uvid u vlastite teškoće, razrešite određeni problem, rešite konkretnu situaciju, doživite promenu na najbezbolniji način, uz podršku i razumevanje.

Pored individualnog rada nudimo mogućnost partnerske (bračne) terapije,  grupne terapije  kao i rad sa sportistima na psihološkoj pripremi za postizanje boljih rezultata i uspeha.

Možete se obratiti i za suportivnu terapiju kod različitih vrsta neuroza i psihoza.

tamara stojanovic psihoterapeut

Biografija

Rođena 21.1.1981. godine u Kragujevcu.

Zaposlena je na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast Pedagogija. Od 2020. godine honorarno je angažovana na Visokoj sportskoj i zdravstvenoj školi u Beogradu, gde drži predavanja i vežbe iz predmeta Pedagogija sporta.

Autor je monografije: „Škola-temeljna znanja o priošlosti, aktuelnim problemima i perspektivama razvoja“. Autor je knjige „Leksikon odabranih pedagoških pojmova“ i koautor je monografije „Škola i IKT – mogućnost primene i perspektive razvoja u nastavi likovne kulture.

Tamara Stojanović je objavljivala radove u časopisima nacionalnog i međunarodnog značaja. Realizator je seminara za stručno usavršanje nastavnika, Obrazovnog centra fudbalskog saveza Srbije (Edukacija za sticanje UEFA B licence).

Tamara Stojanović je licencirani psihološki savetnik i psihoterapeut. Edukator je O.L.I. Centra za Integrativnu Psihodinamsku Psihoterapiju Savetovanje i Koučing. Član je UPSKS – Udruženja za Psihoterapiju, Savetovanje i Koučing. U okviru O.L.I. Centra drži otvorene treninge i vebinare.

Živi i radi u Kragujevcu, gde drži individualne, partnerske i grupne terpije i organizuje radionice. Majka jedanaestogodišnje devojčice.

Glavna vodilja mog rada su reči mog mentora, Nebojše Jovanovića: „Jedini način da se bude dobar psihoterapeut je da se bude dobar čovek“.

Sertifikati

Eurpoean Certificate of Counsellor Accreditation (ECCac); European Association for Counselling; Nacionalni sertifikat iz psihoterapije; Nacionalni sertifikat iz psihološkog savetovanja

Utisci klijenata